Tác giả : admin | 23 - 08 - 2017 | 16:48 PM | 3218 Lượt xem

CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH CHUNG

Công Ty CP Tư Vấn Công Nghệ Và Kỹ Thuật Điện Đại Dương xin chân thành cảm ơn Khách hàng đã tin cậy và sử dụng những sản phẩm dịch vụ do Công ty cung cấp.

Công ty cam kết hoạt động thương mại điện tử theo đúng quy định của pháp luật, quy định tại các chính sách này.

Để đảm bảo quyền lợi của chính mình, trước khi thiết lập các giao dịch với Công ty, Khách hàng vui lòng đọc kỹ những quy định trong chính sách này để hiểu và nắm được cách thức giao dịch của Công ty.

Chính sách này được áp dụng khi Khách hàng có quan hệ giao dịch với Công ty, và bất kỳ thời điểm nào Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do Công ty cung cấp, tức là Khách hàng đồng ý với các điều khoản mà Công ty quy định trong Chính sách này (bao gồm cả các phần bổ sung, sửa đổi tùy từng thời điểm).

Tùy tình hình, nhu cầu thực tế, Công ty có thể điều chỉnh Chính sách này mà không cần thông báo hay được sự đồng ý của Khách hàng. Khi cập nhật nội dung chính sách này, Công ty sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phần cuối của Chính sách, vì vậy trước khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Công ty Khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại Thông tin Chính sách để có các bản cập nhật mới nhất. Trong trường hợp Công ty cập nhật Chính sách và Khách hàng sử dụng Dịch vụ sau khi Chính sách đã được cập nhật, điều đó có nghĩa là Khách hàng đồng ý và chịu ràng buộc với (các) điều khoản mới được xác định trong bản Chính sách cập nhật.

I. CHÍNH SÁCH GIAO – NHẬN

 1. Phạm vi điều chỉnh: Chính sách này quy định những nội dung cơ bản về thủ tục giao nhận hàng hóa giữa Công ty và Khách hàng.
 2. Đối tượng áp dụng: Công ty và Khách hàng mua hàng của Công ty 
 3. Địa điểm giao – nhận: Trực tiếp tại cửa hàng hoặc địa điểm do khách hàng cung cấp.
 4. Quy trình giao – nhận
 • Nguyên tắc chung: Công ty chỉ giao sản phẩm cho đúng người đã thực hiện giao kết hợp đồng với Công ty, hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi người này. Việc giao sản phẩm , hàng hóa cho người được ủy quyền hợp pháp phát sinh hiệu lực pháp lý như giao hàng cho chính người giao kết hợp đồng. Trường hợp người được ủy quyền tại thời điểm giao hàng không xuất trình được văn bản chứng minh tư cách nhận ủy quyền một cách hợp pháp thì Công ty có quyền từ chối giao hàng và thông báo cho người giao kết hợp đồng việc giao hàng không thành công. Trong mọi trường hợp Công ty sẽ bàn giao hàng cho Khách hàng theo đúng địa điểm được đề cập tại Hợp đồng.
 • Trước khi tiến hành bàn giao hàng nhân viên bán hàng của Công ty sẽ liên hệ trước với Khách hàng để xác nhận lại thời gian, địa điểm bàn giao hàng và hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết khi nhận bàn giao. Các chi phí phát sinh liên quan đến việc giao hàng sẽ được xác định theo quy định cụ thể tại Hợp đồng giữa Công ty và Khách hàng.
 • Tại thời điểm bàn giao- nhận , Khách hàng vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ về chủng loại, số lượng, tình trạng sản phẩm, các phụ kiện kèm theo/hoặc những vật dụng khuyến mãi khác (nếu có) để đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế giao nhận với thỏa thuận của các Bên tại Hợp đồng.
 • Nhân viên bán hàng khi thực hiện thủ tục bàn giao sẽ lập “Biên bản nghiệm thu và bàn giao (“Biên bản”)” trong đó thể hiện tình trạng sản phẩm , hàng hóa lúc giao và những phụ kiện đi kèm (nếu có). Khách hàng vui lòng kiểm tra nội dung Biên bản được ghi nhận theo đúng thực tế giao nhận. Biên bản sẽ được lập tối thiểu là 02 bản và trong mọi trường hợp Khách hàng sẽ luôn được nhận một bản gốc của Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm hàng hóa.
 • Việc xác nhận vào Biên bản là sự xác nhận Công ty đã giao hàng và Khách hàng đã nhận hàng đúng, đủ và đảm bảo chất lượng như thỏa thuận theo quy định trong Hợp đồng. Trách nhiệm của Công ty sau thời điểm các Bên xác nhận Biên bản sẽ được thực hiện theo quy định về bảo hành.

    5. Thời gian giao hàng

 • Thời gian giao xe theo quy định cụ thể tại hợp đồng.
 • Trong thời gian chờ đợi nhận hàng, Khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về việc bàn giao hàng xin vui lòng liên hệ hotline của Công ty để nhân viên của Công ty có thể trợ giúp cho Khách hàng.

Xem thêm chính sách vận chuyển

II. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

 1. Đối tượng áp dụng: Công ty và Khách hàng đã/đang sử dụng sản phẩm dịch vụ của Công ty.
 2. Việc bảo hành được thực hiện theo các chính sách và quy trình bảo hành cho từng thương hiệu xe của Công ty. 

Xem thêm chính sach bảo hành

III. CHÍNH SÁCH ĐỔI/TRẢ SẢN PHẨM

Chính sách đổi/trả sản phẩm sẽ được thực hiện theo chính sách bảo hành từ nhà sản xuất đối với từng sản phẩm mà Công ty thực hiện phân phối

 Xem thêm chính sách đổi trảTin liên quan

Đại Dương JSC chuyên phân phối vật tư thiết bị PCCC chính hãng