TUYỂN DỤNG THÁNG 6

Bộ phận nhân sự công ty thông báo tuyển dụng tháng 06 năm 2017, ứng viên quan tâm nộp hồ sơ dự tuyển tại văn phòng công ty hoặc qua email, ghi rõ vị trí ứng tuyển.

TUYỂN DỤNG 2018

Bộ phận nhân sự công ty thông báo tuyển dụng năm 2018, ứng viên quan tâm nộp hồ sơ dự tuyển tại văn phòng công ty hoặc qua email, ghi rõ vị trí ứng tuyển.

Đại Dương JSC chuyên phân phối vật tư thiết bị PCCC chính hãng