Tác giả : admin | 25 - 10 - 2018 | 16:19 PM | 872 Lượt xem

Theo kết quả kiểm phiếu được công bố chiều 25/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đạt tỉ lệ tín nhiệm cao nhất (437 phiếu tín nhiệm cao) trong số 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đạt tỉ lệ tín nhiệm cao nhất - 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đạt tỉ lệ tín nhiệm cao nhất trong số 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Kết thúc việc công bố, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Kết thúc quy trình lấy phiếu, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Cụ thể kết quả như sau:

I-Khối Chủ tịch nước

1. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước

Số phiếu tín nhiệm cao: 323 (Chiếm 66,6% tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 146 (Chiếm 30,1% tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 (Chiếm 1,24% tổng số đại biểu Quốc hội)

II-Khối Quốc hội 

1. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội

Số phiếu tín nhiệm cao: 437 (Chiếm 90,1% tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 34 (Chiếm 7,01% tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 (Chiếm 0,82% tổng số đại biểu Quốc hội)

2. Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Số phiếu tín nhiệm cao: 372 (Chiếm 76,7% tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 91 (Chiếm 18,76% tổng số đại biểu Quốc hôi)    

Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 (Chiếm 2,27% tổng số đại biểu Quốc hội)

3. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội

Số phiếu tín nhiệm cao: 374 (Chiếm 77,11tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 92 (Chiếm 18,97 tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 9 (Chiếm 1,86% tổng số đại biểu Quốc hội)

4. Ông Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội

Số phiếu tín nhiệm cao: 327 (chiếm 64,42 tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 135 (Chiếm 27,84 tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 (Chiếm 2,68% tổng số đại biểu Quốc hội)

5. Ông Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội

Số phiếu tín nhiệm cao: 362 (chiếm 74,64 tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 102 (Chiếm 21,03 tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 7 (Chiếm 1,44% tổng số đại biểu Quốc hội)

6. Bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Số phiếu tín nhiệm cao: 210 (chiếm 43,3% tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 232(chiếm 47,8% tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 32 (chiếm 6,6% tổng số đại biểu Quốc hội)

7. Ông Phan Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Số phiếu tín nhiệm cao: 326 (chiếm 67,22%tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 146 (chiếm 30,1%tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 (chiếm 0,41% tổng số đại biểu Quốc hội)

8. Ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Số phiếu tín nhiệm cao: 290 (chiếm 59,79% tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 181 (chiếm 37,32% tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 (chiếm 0,62% tổng số đại biểu Quốc hội)

9. Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Số phiếu tín nhiệm cao: 276 (chiếm 56,91% tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 175 (chiếm 36,29% tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 22 (chiếm 4,54% tổng số đại biểu Quốc hội)

10. Ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Số phiếu tín nhiệm cao: 317 (chiếm 65,36% tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 330 (chiếm 68,94% tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 (chiếm 2,47 tổng số đại biểu Quốc hội)

11. Ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Số phiếu tín nhiệm cao: 330 (chiếm 68,04%tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 139 (chiếm 28,66 tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 (chiếm 1,02 tổng số đại biểu Quốc hội)

12. Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

Số phiếu tín nhiệm cao: 323 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 144 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 7 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

13. Bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Số phiếu tín nhiệm cao: 279 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 171 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 25 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

14. Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Số phiếu tín nhiệm cao: 338 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 118 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 19 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

15. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Số phiếu tín nhiệm cao: 315 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 133 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 26 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

16. Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Số phiếu tín nhiệm cao: 263 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 182 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 29 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

17. Ông Trần Văn Túy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Số phiếu tín nhiệm cao: 341 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 120 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

18. Ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Số phiếu tín nhiệm cao: 286 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 166 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 23(chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

III. Khối Chính phủ

1. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

Số phiếu tín nhiệm cao: 393 (chiếm 81,03 tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 68 (chiếm 14,02% tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 (chiếm 2,89 tổng số đại biểu Quốc hội)

2. Ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Số phiếu tín nhiệm cao: 336 (chiếm 69,28% tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 122 (chiếm 25,15% tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 15 (chiếm 3,09% tổng số đại biểu Quốc hội)

3. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Số phiếu tín nhiệm cao: 377 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 85 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

4. Ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ

Số phiếu tín nhiệm cao: 354 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 103 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 17(chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

5. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ

Số phiếu tín nhiệm cao: 305 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm:  140 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 28 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

6. Ông Trịnh Đình Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Số phiếu tín nhiệm cao: 210 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 212 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 50 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

7. Ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Số phiếu tín nhiệm cao: 341 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 140 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 28 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

8. Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

Số phiếu tín nhiệm cao: 273 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 149 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 51 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

9. Ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Số phiếu tín nhiệm cao: 169 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 270 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 34 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

10. Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương

Số phiếu tín nhiệm cao: 226 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 188 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 57 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

11. Ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Số phiếu tín nhiệm cao: 255 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 203 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

12. Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Số phiếu tín nhiệm cao: 307(Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 153 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

13. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội

Số phiếu tín nhiệm cao: 258 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 189 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 25 (chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

14. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Số phiếu tín nhiệm cao: 169 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 208 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 97 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

15. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Số phiếu tín nhiệm cao: 229 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 195  (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 49 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

16. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Số phiếu tín nhiệm cao: 273 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 175 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 24 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

17. Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Số phiếu tín nhiệm cao: 159 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 226 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 89 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

18. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Số phiếu tín nhiệm cao: 197 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 208(Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 69 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

19. Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Số phiếu tín nhiệm cao: 339 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 122 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 11(Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

20. Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ

Số phiếu tín nhiệm cao: 224 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 197 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 53 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

21. Ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Số phiếu tín nhiệm cao: 318 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 134 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 22 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

22. Ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số phiếu tín nhiệm cao: 140 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 194 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 137 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

23. Ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Số phiếu tín nhiệm cao: 157 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 250 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 64(Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

24. Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Số phiếu tín nhiệm cao: 142 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 252(Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 72 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

25. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Số phiếu tín nhiệm cao: 148 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 252(Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 72 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

26. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Số phiếu tín nhiệm cao: 224(Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 197 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 53 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

IV. Khối Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước

1. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Số phiếu tín nhiệm cao: 286 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 171 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 18 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

2. Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Số phiếu tín nhiệm cao: 204 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 229 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 41 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

3. Ông Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán nhà nước

Số phiếu tín nhiệm cao: 245 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)

Số phiếu tín nhiệm: 194 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hôi)

Số phiếu tín nhiệm thấp: 36 (Chiếm tổng số đại biểu Quốc hội)Tin liên quan

Đại Dương JSC chuyên phân phối vật tư thiết bị PCCC chính hãng